Kontakt & info

info@kursmedtradition.se

Anette Wiström 073-624 02 28

Michael Kruse 070-576 44 78

Åsa Lindberg 070-777 52 44

Kurserna startar vid fulltecknade grupper. Bokningen av kurs är bindande. Du har rätt att kostnadsfritt avboka din anmälan fram till 7 dagar före kursstart. Avbokar du senare än 7 dagar, men senast 4 dagar före kursstart, debiterar vi halva kursavgiften. Avbokning senare än 4 dagar före kursstart debiteras med hela kursavgiften. Om du måste återta din anmälan p g a sjukdom (ska kunna styrkas med läkarintyg) återbetalar vi hela kursavgiften.