Systrarna Jobs och deras konstnärskap

Välkommen att lyssna på en föreläsning om systrarna Lisbet och Gocken Jobs och deras konstnärskap i Stadsbibliotekets hörsal.
Namnet Jobs är för de flesta synonymt med de rikt blommande tygerna som sedan 1940-talet hör till klassikerna i svensk textilkonst. Mindre känt är att Lisbet Jobs (1909-1961) och hennes syster Gocken Jobs (1914-1995) först utbildade sig till keramiker. Som två självständiga konstnärer arbetade de sedan sida vid sida och deras arbeten kom att få internationell ryktbarhet.
Christina Mattsson, känd folklorist och visforskare, radiomedarbetare och tidigare styresman för Nordiska museet berättar om de välkända systrarna, vars blommande mönster fått förnyad aktualitet. Hennes och Hedvig Hedqvist bok ”Jobs keramik & textil: Lisbet Jobs och Gocken Jobs - två systrar, två konstnärskap” har väckt stor uppmärksamhet.
Datum: Måndagen den 20 januari kl. 18.00.
Plats: Västerås stadsbibliotek, Biskopsgatan 2, 722 16 Västerås.
Föreläsare: Christina Mattsson.
Kostnad: Kostnadsfritt.
Kursen sker i samarbete med Arbetarinstitutet, Västerås stadsbibliotek och Svenska Byggnadsvårdsföreningen.
Anmälan: info@kursmedtradition.se, eller sms till 0707-77 52 44.

Om väggar kunde tala
- sök din gårds historia
Vill du veta mer om platsen, byn eller huset där du bor? Eller där dina förfäder bott? Vi kommer att söka i olika arkiv, historiska dokument, gamla kartor och husförhörslängder för att ta fram så mycket det går om just det du vill veta, och hitta vägar att gå vidare på egen hand. Kursen bygger alltså på kursdeltagarnas objekt och frågor. Även om du bor i en stad så kan man få fram mycket om kvarteret och stadsdelen. Det mesta kan man göra hemifrån med en dator, men där det behövs får vi gå till själva arkiven.
För frågor, ring 070-576 44 78 eller mejla info@kursmedtradition.se
Datum: Lördagarna 14 och 21 mars 2020 kl. 10.00-17.00.
Plats: Äs Kvarntorp 3, Julita (mellan Katrineholm och Eskilstuna).
Kursledare: Michael Kruse och Sofia Meurk.
Kostnad: 1900 kr för båda dagarna Lättare lunch och fika ingår.
Anmälan: info@kursmedtradition.se eller sms till 070-576 44 78.
Ange namn, adress, mobilnr, e-postadress och personnr vid anmälan samt ev allergi.
Kursen är ett länsarrangemang och sker i samarbete med Svenska Byggnadsvårdsföreningen och medlemskap ger 10% rabatt på deltagaravgiften. Ange medlemsnr vid anmälan. Anmälan är bindande, läs mer på http://www.kursmedtradition.se/kontakt.