På grund av andra åtaganden under 2020 

så kommer Kurs med traditions verksamhet 

vara vilande under en period framöver.